Ste živnostník?

Podnikáte ako szčo alebo sro?

Spolu sme silnejší. Staňte sa súčasťou veľkej rodiny živnostníkov.

 

 • začínate podnikať?
 • nemusíte byť na všetko sám
 • potrebujete oporu v silnom partnerovi?
 • potrebujete dať o sebe vedieť?
 • potrebujete informácie na jednom mieste?

Slovenská živnostenská komora (SŽK) je jediným zástupcom živnostníkov zo zákona (č. 126/1998 Z. z.)

SŽK je samosprávna právnická osoba, ktorej poslaním je ochrana a podpora svojich členov živnostníkov, malých a stredných podnikateľov.
 • ovplyvňuje živnostenské podnikanie v SR
 • má zastúpenie prostredníctvom nominovaných členov v komisiách a výboroch  v NR SR a na ministerstvách
 • krajské zložky komory ovplyvňujú podnikateľské prostredie v regiónoch

Ciele krajskej zložky SŽK Prešov

zlepšenie vzťahu regionálna verejná správa - živnostník

Máte nápad, ako zlepšiť spoluprácu živnostníkov s mestom či župou? Sám ste slabý, riešme to spolu.

podpora výchovy mladých remeselníkov

Spolupracujeme so školami a aj váš nápad môže zlepšiť výchovu mladých remeselníkov a budúcich živnostníkov.

výhody pre členov

Sú viaceré možnosti, ako dať o sebe vedieť. Jednou z nich je vaša propagácia priamo na stránke SŽK Prešov

Prečo by sa mal živnostník stať členom SŽK

A prečo by sa nemal? Pozrite sa na hlavné výhody, ktoré z členstva vyplývajú.

 • získa silného partnera, ktorý ho zastupuje zo zákona
 • sám živnostník nezmôže nič, sila je v jednote
 • vyše 600 000 živnostníkov, ktorí sa môžu stať členmi. Sú to vaši budúci dodávatelia či odberatelia
 • k 31.12.2015 je na Slovensku 387 076 živnostníkov, 235 380 sro a as. Je nás viac ako 600 000 a to je neprehliadnuteľná sila

Chcete vedieť o výhodách plynúcich z členstva v SŽK ?

Informácie na jednom mieste

VÚB - generálny sponzor SŽK

VÚB ako generálny sponzor SŽK zvýhodňuje jej členov

Skúšky na overenie odbornej spôsobilosti

Všetky informácie o tom, čo potrebujete ku skúškam na overenie odbornej spôsobilosti

Zákony súvisiace s podnikaním

Z jedného miesta máte prístup ku všetkým dôležitým zákonom, ktoré súvisia s podnikaním.

Ako sa stať členom SŽK?

Je to jednoduché. Pozrite sa, čo je k tomu potrebné.

Živnostenské noviny

Najnovšie informácie zo života živnostníkov, szčo či sro.

Čo je nové, živnostníci

Rozhovor s predsedom KZK SŽK

Predseda KZK SŽK Prešov Juraj Drál o súčasných problémoch živnostníkov na Slovensku, o jeho názoroch ako ich riešiť a ako dostať podnikanie na Slovensku do civilizovaných koľají.

Aktuálne odvody szčo v roku 2016

Živnostníci, viete aké odvody platíte za rok 2016 do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne? Prehľadné informácie sú pre vás priravené.

Najnovšie príspevky

zhromaždenie delegátov

Zhromaždenie delegátov SŽK 15.marca 2016

Dňa 18. marca tohto roku sa v Trnave uskutočnilo Zhromaždenie delegátov Slovenskej živnostenskej komory. 12-bodový program obsahoval…

Celý článok
stavbári konštruktéri

Predseda krajskej zložky SŽK Prešov o živote živnostníkov

Rozhovor s pánom Jurajom Drálom predsedom Krajskej zložky Slovenskej živnostenskej komory Prešov Pán Drál, čomu sa venujete…

Celý článok
živnostníčka

A som živnostník

Ako sa stane zo zamestnanca živnostník V mojom živote nastala chvíľa, keď som sa po dlhom premýšľaní, pochybnostiach…

Celý článok